Skip to main content

Consiliul de Administraţie Lindström cuprinde şapte persoane, inclusiv membri ai consiliului profesional şi reprezentanţi ai acţionarilor. Consiliul aprobă rezultatele Grupului, planul de finanţare şi bugetul de investiţii, decide cu privire la achiziţiile semnificative şi extinderea companiei, are putere de decizie în ceea ce priveşte activele financiare şi activele Grupului şi poate aproba misiunea, viziunea şi strategia Grupului şi instrucţiunile pentru gestionarea riscurilor.

Consiliul filialelor Grupului cuprinde în principal membri ai echipei de conducere a Grupului. Consiliul se ocupă de chestiuni legate de gestionarea riscurilor şi responsabilitatea socială corporativă pe care fie un membru al consiliului, fie CEO-ul le-a adus în discuţie.

Jukka Roiha
Preşedintele Consiliului

Naresh Gupta

Ahmet Esen

Anne Korkiakoski

Karolina Roiha

Harri-Pekka Kaukonen 

 Sari Kousa

Membrii independenţi, respectiv membrii care nu sunt angajaţi sau nu  deţin părţi sociale în cadrul companiei Lindström, sunt Anne Korkiakoski, Naresh Gupta, Ahmet Esen şi Harri-Pekka Kaukonen. 

Echipa de conducere a Lindström

Consiliul desemnează CEO-ul. CEO-ul este responsabil de dezvoltarea pe plan internaţional, de conducerea activităţilor echipei de conducere, păstrarea legăturii cu Consiliul şi acţionarii, comunicarea externă, precum şi de alocarea resurselor. CEO-ul desemnează echipa de conducere şi are putere de decizie în ceea ce priveşte distribuţia rolurilor şi modelul de funcţionare.

Echipa de conducere este responsabilă de monitorizarea şi interpretarea mediului de lucru al companiei, implementarea şi monitorizarea misiunii, viziunii, strategiei şi proceselor operaţionale la nivel de Grup, planificarea anuală şi operaţiunile de evaluare, conducerea activităţilor şi extinderea pe plan internaţional, dezvoltarea gamei de servicii, definirea politicilor Grupului, monitorizarea respectării valorilor, comunicarea cu organizaţia şi este un exemplu pentru ceilalţi.

Juha Laurio 
President & CEO

Mika Hartikainen
Senior Vice President,
Asia and Eastern Europe

Jari Vihervuori
Senior Vice President,
Finland, Baltic States,
Poland and Belarus
Managing Director, Comforta Oy

 

Santtu Jokinen
Senior Vice President,
Central and Western Europe

Mika Kujala
Senior Vice President,
Russia and Group Business Development

Theo Slegt
Senior Vice President, 
Operations

Harri Puputti
Senior Vice President,
Quality

Minna Gentz
Senior Vice President, 
Human Resources

Petri Vapola
CFO

Auditori

Ernst & Young Oy (Contabil public autorizat Juha Hilmola în calitate de auditor şef).