Skip to main content

Mūsu korporatīvās sociālās atbildības lappusēs atrodama informācija par to, kā Lindström īsteno savu atbildību no mūsu dažādo interešu grupu viedokļa. Mēs ik gadus atskaitāmies par atbildības īstenošanu atsevišķā atbildības pārskatā.

Lindström Sustainability report 2014
Lindström Sustainability report 2013
Lindström Sustainability report 2012
Lindström Sustainability report 2011
Lindström Sustainability report 2010
Lindström Sustainability report 2009
Lindström Sustainability report 2008
Lindström Sustainability report 2007