Skip to main content
Latvia (Latvian) translation unavailable for .

Uzņēmumā Lindström mēs tiecamies aktīvi pilnveidot servisa kultūru, lai būtu arvien labāki. Mēs esam definējuši Lindström izcila servisa darba instrukcijas, kas palīdz mums piedāvāt nesalīdzināmu servisa pieredzi – kā iekšēji, tā ārēji.

Lindström servisa kultūras mērķi:

  • Klients atzīst, ka ir viegli mums uzticēties.
  • Katrs kontakts ar klientu ir pozitīvs.
  • Attiecības ar klientiem tiek nepārtraukti pilnveidotas, pēc klientu vajadzībām.

Viens no klientu apmierinātības un mūsu darba kvalitātes rādītājiem ir klientu lojalitāte, ko nosaka katrā valstī, kurā Lindström darbojas, un tā ir ļoti augstā līmenī. Turklāt mēs regulāri veicam klientu apmierinātības aptaujas. Gadu no gada klientu apmierinātība ir saglabājusies augstā līmenī.

Izcila servisa rezultāts ir ilgstošas attiecības ar klientiem

Ilgstošas attiecības ar klientiem ir viena no Lindström vērtībām. Šī vērtība lielā mērā ir vadlīnija visām mūsu darbībām. Lai veidotu ilgstošas attiecības ar klientiem, mēs tiecamies piedāvāt pakalpojumus, kuri padara klientu ikdienas dzīvi vieglāku, ir droši un rentabli, kā arī ietver kontrolētu un kvalitatīvu klientu apkalpošanu. Mēs investējam savu darbinieku kompetencē. Mūsu vīzija ir, lai mūsu darbinieki būtu pazīstami ar nesalīdzināmi kvalitatīvo apkalpošanu un spēju veidot patiesas partnerattiecības ar klientiem. 

Mūsuprāt, patiesas partnerattiecības nozīmē:

  • Savstarpēju uzticēšanos
  • Nepārtrauktu darbības pilnveidi
  • Savstarpēju uzņēmējdarbības izdevīgumu

 

Mēs uzklausām savus klientus

Savstarpēja uzticēšanās rodas no vienotas izpratnes. Mēs uzklausām klientus, lai izprastu katra klienta individuālās vajadzības.

Mēs apsteidzam klientu vajadzības

Mēs tiecamies būt pirmie, kuri iezīmē klientu vajadzības. Mēs attīstām pakalpojumus, lai tie atbilstu klientu vajadzībām.

 

Mēs pilnveidojam savu darbu

Mēs nepārtraukti attīstām pakalpojumus, personāla kompetenci un darba procesus, lai spētu sniegt klientiem iespējami labāko apkalpošanas kompetenci.