Skip to main content

"Lēmums, kas pieņemts saskaņā ar Lindström vērtībām, parasti ir pareizs lēmums"

Juha Laurio
ģenerāldirektors
Lindström Group

Lindström darbību vada tā vērtības – rentabla izaugsme, ilgstošas attiecības ar klientiem, atbildība, kā arī entuziasms un mācīties prieks.

Lindström mērķis ir ilglaicīga darbības attīstība, kā arī ilgstošu partnerattiecību veidošana. Lindström lēmumu pieņemšanā noteicošais kritērijs nav tikai izaugsme, jo mērķis ir pieņemt ilgtspējīgus risinājumus, kas nodrošina rentablu izaugsmi.

Lēmumos par uzņēmējdarbības paplašināšanu izpaužas arī vērtību ietekme. Uzņēmējdarbība kādā valstī tiek uzsākta tikai tad, kad uz vietas atrasti darbinieki un partneri, kuru darbība atbilst uzņēmuma vērtībām un ētiskajām nostādnēm.

Regulāri tiek analizētas vērtības un to izpausme ikdienas darbā: vērtības ir ikgadējo darba novērtējuma pārrunu sastāvdaļa.

 

1

Rentabla izaugsme

Lindström rentablas izaugsmes pamats ir ekonomiski izdevīga darbība un pamatotas izmaksas. Vadība nosaka prioritāti dažādiem projektiem atkarībā no kopējā labuma, ko gūs uzņēmums. Katram projektam jāveicina Lindström nākotnes plānu īstenošana. Lēmumi tiek pieņemti ilgtermiņā, un resursi tiek piešķirti attīstības veicināšanai.

 

2

Ilgstošas attiecības ar klientiem

Patiesu partnerattiecību pamatā ir savstarpēja uzticēšanās, pastāvīga darbības attīstība un savstarpējs izdevīgums. Lindström uzklausa klientus, paredz klientu vajadzības un piedāvā konkurētspējīgus pakalpojumus. Uz klientu vajadzībām reaģējam nekavējoties, bet ne sasteigti.

3

Atbildība

Lindström ņem vērā uzņēmuma darbības finansiālos, sociālos aspektus un ietekmi uz vidi. Lindström darbojas godīgi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un cienot vietējo kultūru. Lindström ir taisnīgs un atbildīgs darba devējs. Arī no mūsu piegādātājiem un partneriem tiek pieprasīts, lai viņi vadītos pēc tādiem pašiem principiem.

4

Entuziasms un mācīties prieks

Laba vadība un pārvaldība, rosinoša atgriezeniskā saikne un pastāvīga apmācība nodrošina nepārtrauktu Lindström un tā personāla attīstību. Atklāta, interaktīva saziņa rada labu atmosfēru novatoriskiem risinājumiem un sekmē to veiksmīgu īstenošanu.