Skip to main content

Lindströmova uprava sastoji se od sedam osoba, uključujući stručne članove uprave i predstavnike dioničara. Odbor odobrava rezultate, financiranje i investicijski proračun Grupe, odlučuje o značajnim akvizicijama i širenju tvrtke, donosi odluke vezane za financijsku imovinu i imovine Grupe teodobrava misiju, viziju i strategiju Grupe te smjernice za upravljanje rizicima.

Uprave povezanih društava Grupe sastoje se uglavnom od članova tima za upravljanje Grupe. Uprava se bavi pitanjima vezanim za upravljanje rizicima i društvenom odgovornosti koju na raspored donese bilo član uprave ili izvršni direktor.

Jukka Roiha

Predsjednik Uprave

Naresh Gupta

Ahmet Esen

Anne Korkiakoski

Karolina Roiha

Harri-Pekka Kaukonen 

 Sari Kousa

Nezavisni članovi, odnosno članovi koji nisu zaposlenici ili ne posjeduju vlastite dionice u Lindströmu su Anne Korkiakoski, Naresh Gupta, Ahmet Esen i Harri-Pekka Kaukonen.

Lindströmov tim za upravljanja

Upravu imenuje izvršni direktor. Izvršni direktor je zadužen za razvoj internacionalizacije, vođenje poslovanja tima za upravljanje, održavanje kontakata s Upravom i vlasnicima, vanjsku komunikaciju, kao i raspodjelu resursa. Izvršni direktor imenuje tim za upravljanje i odlučuje o podjeli njegovih uloga, kao i o  njegovom radnom modelu.

Tim za upravljanje je zadužen za praćenje i objašnjavanje okoliša tvrtke, provedbu i praćenje misije, vizije, strategije i poslovnih procesa na razini grupe, godišnje planiranje i mjerenje poslovanja, vođenje aktivnosti i internacionalizacije, razvoj odabira usluga, definiranje politika Grupe, praćenje realizacije vrijednosti, postavljanje primjera i komunikacije s organizacijom.

Juha Laurio 
President & CEO

Mika Hartikainen
Senior Vice President,
Asia and Eastern Europe

Jari Vihervuori
Senior Vice President,
Finland, Baltic States,
Poland and Belarus
Managing Director, Comforta Oy

 

Santtu Jokinen
Senior Vice President,
Central and Western Europe

Mika Kujala
Senior Vice President,
Russia and Group Business Development

Theo Slegt
Senior Vice President, 
Operations

Harri Puputti
Senior Vice President,
Quality

Minna Gentz
Senior Vice President, 
Human Resources

Petri Vapola
CFO

Revizori

Ernst & Young Oy (Certificirani javni računovođa Juha Hilmola kao vodeći auditor).