Lindström yrityksenä

Lindström on yksi Euroopan johtavista tekstiilipalveluyrityksistä, jolla on lähes 170-vuotinen kokemus tekstiilialalta. Tarjoamme ratkaisuja toimitilojen siisteyteen ja sisustamiseen, työpukeutumiseen ja suojautumiseen sekä tytäryhtiömme Comfortan kautta hotellien ja terveydenhuollon tekstiilipalveluita.

Sloganinsa ”Cares for your image” mukaisesti Lindströmin tehtävänä on vahvistaa asiakkaidensa yrityskuvaa ja helpottaa palveluidensa avulla asiakkaiden arkea. Tekstiilipalvelu on kustannustehokas ja ympäristömyönteinen tapa hoitaa yrityksen tekstiilitarpeet.

Lindström on voimakkaasti kasvava kansainvälinen yhtiö. Tavoitteenamme on laajentua maantieteellisesti ja kasvattaa markkinaosuuttamme pitkäjänteisesti. Menestyksen taustalla on vahvasti konseptiohjattu toiminta, joka varmistaa toiminnan laadun, yhdenmukaisen palvelun ja vastuullisuuden kaikissa toimintamaissamme.

Lindströmin arvot toimivat mission lähtökohtana

Lindströmin visio ja siihen tähtäävät keinot eli strate­gia määritellään viiden vuoden välein. Tavoitetilan ja siihen johtavien keinojen valikoiman määrittelyssä noudatetaan yhtiön arvoja.  Yhtiön strategisia valintoja ja kehittämisen painopisteitä arvioidaan vuosit­tain johtoryhmän toimesta. Vision, mission ja strategian muuttues­sa muutos ja sen vaikutukset arkipäivään käydään läpi työryhmissä henkilöstön kanssa.

Missio eli toiminta-ajatusLindstrom Missio Visio

Tekstiilipalveluyritys Lindström vahvistaa asiakkaidensa yrityskuvaa. Palvelumme helpottaa asiakkaan arkea ja on kokonaiskustannuksiltaan markkinoiden edullisin. Toimimme vastuullisesti ja olemme arvostettu työnantaja.

Visio 2020

Vakavarainen, puolen miljardin euron yritys, jonka sitoutuneet työntekijät tuottavat erinomaisen asiakaskokemuksen.

Välitämme asiakkaistamme

Vuonna 2015 lanseerasimme Lindströmillä uuden vision ja strategian. Strategiatyöhön osallistui satoja työntekijöitämme ympäri organisaation yli 20 maasta.

Tavoitteemme on luoda asiakkaalle arvoa kaikessa mitä teemme; haluamme pitää huolta asiakkaistamme, palvella heitä parhaalla mahdollisella tavalla ja tehdä heidät ylpeiksi yhteistyöstä kanssamme. Erinomaisten asiakaskokemusten tuottaminen on kaiken toimintamme keskiössä.

Strategiamme kulmakivet

Lindströmin strategia rakentuu neljän kulmakiven ympärille: sitoutuneet työntekijät, ylivertainen toiminta, erinomainen asiakaskokemus ja kasvu.

Sitoutuneet työntekijät

Uskomme, että vain tyytyväiset työntekijät tuottavat erinomaisia asiakaskokemuksia. Iloitsemme oppimisesta; kehitämme jatkuvasti esimiehiämme ja tarjoamme uusia oppimismahdollisuuksia kaikille työntekijöillemme. Haluamme, että kaikki työntekijämme ovat ylpeitä siitä, mitä he tekevät. Valtuutamme työntekijämme tekemään päätöksiä yhdessä asiakkaidemme kanssa heidän päivittäisessä työssään. Tutustu urasivuihimme.

Ylivertainen toiminta

Kaikki tekomme tuovat arvoa asiakkaillemme. Olemalla aidosti paikallisia tunnemme asiakkaidemme liiketoiminnan. Autamme asiakkaitamme keskittämään voimavaransa ydinliiketoimintaansa tarjoamalla heille oikea-aikaisesti palvelua siellä missä he sitä tarvitsevat. Palvelumme parantaa asiakkaidemme hyvinvointia, turvallisuutta ja tehokkuutta. Tutustu palvelusivuihimme.

Erinomainen asiakaskokemus

Tutustumme uteliaasti asiakkaidemme liiketoimintaan ja arkeen. Kannustamme työntekijöitämme innovoimaan yhdessä asiakkaidemme kanssa kaikilla organisaation tasoilla. Innostumme uusista ratkaisuista, jotka tukevat asiakkaidemme kestävää liiketoiminnan kehitystä. Haluamme olla askeleen edellä pystyäksemme ennakoimaan asiakkaidemme tulevaisuuden tarpeita. Tutustu asiakastarinoihimme.

Kasvu   

Kasvamme sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Kasvamalla voimme tarjota asiakkaillemme palveluita joko täysin uusissa maissa, kaupungeissa tai palveluavausten kautta olemassa olevilla markkinoillamme. Kehitämme jatkuvasti myynnin osaamistamme, jotta voimme vastata asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin yhä paremmin. Tutustu yrityssivuihimme.

Arvot antavat suunnan

Lindströmin toimintaa ohjaavat sen arvot, jotka ovat kannattava kasvu, pitkäaikainen asiakassuhde, vastuullisuus sekä innostus ja oppimisen ilo.

Lindström tähtää pitkäjänteiseen toiminnan kehittämiseen sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien syntyyn. Lindströmin päätöksentekoa ei ohjaa yksin kasvu, vaan tavoite tehdä kestäviä ratkaisuja, jotka takaavat kannattavan kasvun.

Arvojen vaikutus näkyy myös liiketoiminnan laajentamispäätöksissä. Liiketoiminta maassa aloitetaan vasta, kun paikallisesti löydetään henkilöstö ja yhteistyökumppanit, joiden toiminta vastaa yhtiön arvoja ja eettistä ohjeistusta.

Arvoja ja niiden näkymistä arjen työssä arvioidaan säännöllisesti: arvot ovat osa vuosittaisia kehityskeskusteluja.

Kannattava kasvu

Kannattava kasvu perustuu siihen, että toiminta on kustannustietoista ja kustannustehokasta. Erilaiset hankkeet asetetaan tärkeysjärjestykseen yrityksen kokonaisedun kannalta ja kaikkien hankkeiden tulee tukea Lindströmin visiota. Päätökset tehdään kauaskantoisesti ja resurssit ohjataan tukemaan kasvua.

Vastuullisuus

Lindström ottaa huomioon toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Lindström toimii oikeudenmukaisesti lakeja ja säädöksiä noudattaen ja paikallisia kulttuureja kunnioittaen. Työnantajana Lindström on oikeudenmukainen ja vastuullinen. Edellytämme myös alihankkijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme noudattavan näitä samoja periaatteita.

Pitkäaikainen asiakassuhde

Aito kumppanuus edellyttää keskinäistä luottamusta, jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja molemminpuolista liiketaloudellista hyötyä. Lindström kuuntelee asiakkaitaan, ennakoi asiakkaiden tarpeita ja tarjoaa kilpailukykyisiä palveluita. Asiakkaiden pyyntöihin reagoidaan viipymättä, muttei hätiköiden.

Innostus ja oppimisen ilo

Hyvä johtaminen, kannustava palaute ja koulutus varmistavat Lindströmin ja sen henkilöstön jatkuvan kehittymisen. Avoin, keskusteleva ilmapiiri rohkaisee uudistuksiin ja on edellytys niissä onnistumiselle.

323
Liikevaihto (milj €)
3500
Henkilöstö lkm.
24
Toimintamaat
80
Toimipisteet

Lindström palvelut

Lindström tarjoaa työvaatteita kaikissa toimintamaissaan ja mattopalveluita yli 10 Euroopan maassa. Sen lisäksi konsernin palveluvalikoimaan kuuluvat henkilösuojain-, teollisuuspyyhe-, hygienia ja ravintolatekstiiilipalvelut sekä hotellien ja terveydenhuollon tekstiilit.

Hotelli- ja terveydenhuoltoalan tekstiilipalveluihin erikoistunut tytäryhtiömme Comforta toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä Pietarissa. Comforta omistaa myös Quickly Tvättcentralin Ahvenanmaalla.

Lindstrom palvelut

Lindstrom Suomessa

Lindström Suomessa

Suomi on Lindströmin suurin toimintamaa ja tuo konsernin liikevaihdosta yli puolet. Lindström palvelee suomalaisia asiakkaita 16 paikkakunnalla sijaitsevien palvelukeskustensa kautta. Lindströmin periaatteena on huoltaa tekstiilit lähellä asiakasta sijaitsevissa palvelukeskuksissa, jolloin asiakkaan tarpeeseen reagointi on nopeaa ja kustannustehokasta, ja tekstiilien kuljettaminen huollon ja asiakkaan välillä rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän.

Palvelukeskukset Suomessa

8 Työvaatepesulaa
8 Mattopesulaa
2 Puuvillarullapesulaa
1 Teollisuuspyyhepesula
1 Ravintolatekstiilipesula
7 Hotellitekstiilipesulaa

Historia

Tekstiilialan osaamista vuodesta 1848

Kaikki alkoi pienestä värjäämöstä. Yli 165-vuotias perheyritys on historiansa aikana kasvanut kankaiden värjäämöstä pesulaksi ja siitä tekstiilivuokrauksen ammattilaiseksi. Koko toimintansa ajan yhtiö on ollut alansa edelläkävijöitä.

1890-luvulta alkoi kasvu

Vuonna 1891 tapahtuneen sukupolven vaihdoksen jälkeen Lindströmin nimi muuttui W.E. Lindströmiksi ja alkoi vahva laajentuminen. Vuoteen 1913 mennessä yhtiön henkilömäärä oli kasvanut muutamasta perheenjäsenestä 55 työntekijään ja yhtiö oli muuttanut suurempiin toimitiloihin Helsingissä.

1920-luvulla yritysosto ja uusi omistaja

Vuonna 1922 W.E. Lindström Oy:n osakekannan osti valkopesuun erikoistunut Uusi Pesula Oy, jonka pääosakas oli yli-insinööri Johan Roiha. Yhtiöstä tuli yksi alan suurimmista toimijoista Pohjoismaissa.

1930-luvulla tekstiilivuokraus alkaa

Pienimuotoinen tekstiilivuokraustoiminta käynnistyi jo 1930-luvulla. Yhtiö vuokrasi asiakkailleen liinavaatteita, lakanoita, pöytä- ja lautasliinoja ja lääkärin- ja parturintakkeja. Vuonna 1939 yhtiö pesi 2,4 miljoonaa tekstiilikiloa ja sen työntekijämäärä oli kasvanut 300:aan.