Skip to main content
Estonia (Estonian) translation unavailable for .

Me püüame Lindströmis aktiivselt oma teeninduskultuuri veelgi paremaks muuta. Parima teenuse tagamiseks oleme sõnastanud Lindströmi tegevusjuhised, mis aitavad meil pakkuda konkurentsitult parimat teenuse kogemust – nii firmasiseselt kui –väliselt.

Lindströmi teeninduskultuuri eesmärgid:

  • Kliendil on meid lihtne usaldada.
  • Iga kliendikontakt on positiivne.
  • Kliendisuhteid arendatakse pidevalt, lähtudes klientide vajadustest.

Üks asjaolu, mis on klientide rahulolu ja meie tegevuse kvaliteedi indikaatoriks, on klientide lojaalsus, mida mõõdetakse igas riigis, kus Lindström tegutseb, ning see on väga kõrge. Lisaks sellele viime regulaarselt läbi klientide rahulolu-uuringuid. Klientide rahulolu on püsinud aastast aastasse väga kõrgel tasemel.

Suurepärane teenindus tagab pikaaegsed kliendisuhted

Pikaaegsed kliendisuhted on üks Lindströmi väärtusi. See väärtus on ka meie tugevaks suuniseks kõigis tegevustes. Pikaaegsete kliendisuhete hoidmiseks püüame pakkuda teenuseid, mis muudavad klientide igapäevaelu lihtsamaks, on usaldusväärsed ja kulutõhusad ning millega kaasneb juhitud ja kvaliteetne klienditeenindus. Investeerime oma personali kompetentsi. Meie visiooniks on personal, kes on tuntud võrreldamatu teenuse poolest ning on võimeline moodustama meie klientidega tõelise partnerlussuhte.

Meie arvates nõuab tõeline partnerlussuhe:

  • vastastikust usaldust
  • tegevuse pidevat arendamist
  • vastastikust ärilist kasu

Me kuulame oma kliendid ära

Vastastikuse kasu aluseks on üksteisemõistmine. Me kuulame oma kliendid ära, et mõista iga kliendi individuaalseid vajadusi.

Me prognoosime kliendi vajadusi

Me püüame olla teerajajad kliendi vajaduste kaardistamisel. Me arendame oma teenuseid, et need vastaksid meie klientide vajadustele.

 

Me arendame oma tegevusi

Me pidevalt arendame oma teenuseid, personali ja protsesside pädevust, et olla võimelised pakkuma oma klientidele parimat võimalikku asjatundlikku teenust.