Skip to main content

Strategiija

Klientidest hoolimine

2015. aastal tulime välja Lindströmi uue visiooni ja strateegiaga. Strateegia väljatöötamises osalesid sajad meie töötajad enam kui 20 riigist organisatsiooni igal tasandil.

Meie eesmärgiks on luua klientide jaoks väärtust kõiges, mida teeme – tahame oma klientide eest hoolitseda, pakkuda neile parimat teenindust ja panna neid meiega koostöö tegemise üle uhkust tundma. Suurepäraste kliendikogemuste loomine on kõigi meie tegevuste keskmeks.

Meie strateegilised põhialused

Lindströmi strateegia on rajatud neljale põhialusele: pühendunud töötajad, kvaliteetne protsessijuhtimine, suurepärane kliendikogemus ja kasv.

Pühendunud töötajad

Usume, et kui töötajad on õnnelikud, on ka kliendid õnnelikud. Väärtustame õppimisrõõmu – arendame pidevalt oma juhte ja pakume kõigile töötajatele uusi õppimisvõimalusi. Meie eesmärgiks on tagada, et meie töötajad oleksid oma töö üle uhked ja saaksid teha oma igapäevatöös klientidega otsuseid. Külastage meie karjäärilehti.

Kvaliteetne protsessijuhtimine

Keskendume ainult sellisele tegevusele, mis loob meie klientidele väärtust. Olles kursis kohalike oludega, tunneme oma klientide äritegevust ja aitame neil töötada täispotentsiaaliga, tagades neile teenuse soovitud ajal ja kohas. Meie teenus suurendab meie klientide mugavust, ohutust ja tõhusust. Külastage meie teenuselehti.

Suurepärane kliendikogemus

Tunneme huvi meie klientide äritegevuse ja igapäevaelu vastu. Julgustame inimesi looma uuendusi koos meie klientidega organisatsiooni igal tasandil. Oleme väga huvitatud uutest lahendustest, mis aitavad kaasa meie klientide jätkusuutlikule äritegevuse kasvule. Proovime olla ühe sammu võrra ees, et näha ette meie klientide tulevasi vajadusi. Külastage meie klientide viitelehti.

Kasv   

Kasvame nii sisemiselt kui ka omandamiste teel. Kasvades saame pakkuda teenuseid kas täiesti uutes riikides või linnades või uute teenusevaldkondade kaudu olemasolevatel turgudel. Arendame pidevalt oma müügivõimekust, et veelgi paremini meie klientide muutuvaid vajadusi rahuldada. Külastage meie ettevõttelehti.