Skip to main content

Lindströmi visiooni ning selle saavutamise meetmeid, st. strateegiat täpsustatakse kord viie aasta järel. Sihtseisundi ning selle saavutamise meetodite määratlemisel järgitakse ettevõtte väärtusi.  Ettevõtte strateegilisi valikuid ja arengu põhipunkte analüüsitakse iga-aastaselt juhtkonnas. Visiooni, missiooni ja strateegia muutumisel vaadatakse muutused ning nende mõju igapäevaelule koos töötajatega töörühmades läbi.

Missioon

Tekstiiliteenuste ettevõte Lindström tugevdab oma klientide mainet. Meie teenus muudab kliendi igapäevaelu lihtsamaks, pakkudes parimat koguväärtust.  Me tegutseme vastutustundliku ettevõtte ja lugupeetud tööandjana.

 

VISIOON 2020

Kindel, poole miljardi euro väärtusega ettevõte, mis saavutab suurepärase kliendikogemuse kaasatud töötajatega